בתפריט

כניסה

הרשמה

בלוג

המדריך להגשת כתבי תביעה לבית המשפט לפי התקנות החדשות

בתחילת שנת 2021 נכנסו לתוקף תקנות סדר הדין החדשות בתביעות אזרחיות  אשר נועדו לסדר ולפשט את הנהלים בנוגע לאופן ניהול תביעות אזרחיות בבתי משפט בישראל. בתוך כך אף הוגדרו כללים לאופן הגשת תביעה, הצורה של כתב הטענות ואף למבנה עצמו של כתב התביעה אשר לא ניתן לחרוג מהם במידה שרוצים שמזכירות בית המשפט תקבל את כתב התביעה ללא הערמת קשיים מיותרים.

בהתאם לכך, במאמר זה אנו נפרט במדריך פשוט וברור את הדרך בה מבוצעת הגשת כתב תביעה בהתאם לכללי התקנות החדשות. בחלקו הראשון אנו נפרט בנוגע למבנה כתב התביעה, בחלקו השני של המאמר אנו נפרט בנוגע לדרישות הצורניות של כתב התביעה ולבסוף אף נפרט על ההשלכות של אי עמידה בפורמט האמור. זאת על מנת שתוכלו לעבוד בצורה יעילה למול התקנות החדשות אשר יכולות להיות מבלבלות למדי.

מה המבנה של כתב התביעה בתצורתו החדשה, ומהו צריך לכלול?

פרק ג' לתקנות סדר הדין החדשות מגדיר בעבורנו את אופן ניסוח כתבי הטענות השונים. בתוך כך, על כתב התביעה לכלול 3 חלקים:

 1. כותרת – הכותרת היא רשימה סגורה של פרטים אשר צריכים להיכלל בפתיחת כתב הטענות ונועדו לתת מידע בסיסי אודות התיק או לחלופין מידע טכני רלוונטי.

בהתאם לכך, בכותרת התביעה יש לפרט אודות הנתונים הבאים:

 • הערכאה השיפוטית אליה מוגשת התביעה, כלומר שבראשית כתב הכתיבה מצד ימים למעלה תופיע שם הערכאה השיפוטית בה צריכים לדון בתביעה כמו למשל בג"ץ, בית הדין למשפחה או בית משפט השלום בתל אביב.
 • שם התובע ומספר הזהות שלו.
 • שם עורך הדין במידה והתובע מיוצג וכן מספר הרישיון של עורך הדין.
 • כתובת של התובע ושל עורך הדין.
 • מתחת לפרטים המופיעים בסעיפים ב-ד, יופיעו באופן סימטרי הפרטים של הנתבע. שם הנתבע וכן תעודת זהות וכתובת במידה וזה ידוע או ניתן לברר.
 • כמו כן במידה שמדובר בפסול דין או קטין חשוב לציין זאת.
 • בנוסף, יש לציין פרטים על ההליך כמו סוג התביעה ונושאה, הסעד המבוקש ושווי הסעד, פרט למקרים של נזקי גוף ובתביעות פלת"ד בהם לא חייבים לציין את שווי הנזק.
 • בנוסף, התקנות מחייבות לציין בכותרת האם מתנהלים הליכים מקבילים העוסק בסוגיה או בעובדות המקרה.
 • לצד כל אלו יש לציין פרטים בנוגע לתשלום אגרה, ובמידה והתובע אינו צריך לשלם את האגרה בשל פטורים להם הוא זכאי אז לפרט בנוגע לכך.
 1. תמצית הטענות - בתמצית הטענות בכתב התביעה יש להציג תמצית של זהות בעלי הדין, הסעד המבוקש, עובדות המקרה ומדוע לבית המשפט יש סמכות לדון בנושא.
 2. פירוט הטענות – בחלק זה כפי שניתן להבין משמו יש לעשות פירוט של הטענות והעובדות הרלבנטיות באופן אשר יסייע לנו להבין את המקרה. זה המקום בו מרחיבים ומסבירים את עובדות המקרה.

פרט ל-3 חלקים אלו, ישנו חלק 4 אשר הוא אופציונלי אשר תלוי במקרה הספציפי, וזהו החלק בו מצורפים הנספחים. על התובע לצרף את הנספחים הבאים בלבד:

 1. העתק של כל מסמך מהותי אשר עומד בבסיס הטענות המופיעות בכתב התביעה. במידה שאין ברשותו של אדם העתק של אותו מסמך, יפרט היכן הוא מצוי למיטב ידיעתו.
 2. חוות דעת רפואית שבכוונת התובע להסתמך עליה במהלך המשפט.
 3. במידה שמדובר בתביעה לפיצויים בגין נזקי גוף יש לצרף כתב ויתור על סודיות רפואית בהתאם לטופס המצורף בתקנות החדשות.
 4. במידה שישנה חוות דעת נוספת שאינה רפואית אותה התובע מעוניין לצרף, הוא רשאי לעשות זאת אך הוא אינו מחויב בכך.

בנוסף על המבנה האמור, נציין כי עורכי הדין הוותיקים והמנוסים מביננו וודאי זוכרים את טופס הגשת פתיחת תיק בעת הגשת כתב תביעה, טופס זה בוטל במסגרת התקנות החדשות, וכותרת המסמך כעת מהווה תחליף שלו.

חשוב להיצמד לפורמט זה, שכן בניגוד לעבר תקנות סדר הדין החדשות דורשות קיומו של מבנה ברור אשר חריגה ממנו עלולה להוביל לאי קבלת כתב התביעה על ידי בית המשפט.

מהן ההוראות הטכניות אשר יש להגיש לפיהן את כתב הטענות?

בנוסף למבנה של כתב התביעה, התקנות החדשות כוללות פירוט של הוראות טכניות בנוגע לצורה הפיזית של כתב התביעה אשר יש לעמוד גם בהן על מנת שכתב התביעה יתקבל על ידי מזכירות בית המשפט. בחלק זה של המאמר אנו נפרט אודותיהם, והם כדלקמן:

 1. על כתב התביעה אשר מוגש לבית המשפט להיות מודפס על גבי גיליונות לבנים בגודל של 4A על צד אחד בלבד.
 2. המסמך צריך להיות בעל שוליים של 2.5 מכל צד. בין כל שורה צריך להיות מרווח של שורה וחצי.
 3. המסמך צריך להיות כתוב בפונט David בצבע שחור, ללא כל הבלטה צבעונית.
 4. כותרת המסמך, "כתב תביעה" צריכה להיות מצוינת בראש המסמך עוד לפני שנכתבים שמות בעלי הדין.
 5. כלל העמודים, כולל אלו של הנספחים צריכים להיות ממוספרים ברצף.
 6. תאריך חתימת המסמך יוצג בעמוד הראשון מצד ימין למעלה, וכן בשולי הכותרת יש לציין את המועד האחרון להגשת המסמך לפי התקנת ככל שקיים.
 7. כריכת כתב תביעה באופן תקין בהתאם להנחיות לפיהן יש צורך בהשארת שוליים אשר יאפשרו תיוק מהיר של המסמך.
 8. במידה שישנם נספחים עליהם להיות מסומנים בצורה ברורה של ספרות על מנת שניתן יהיה להפריד בין האחד והשני, וכן באמצעות דגלוני סימון באופן אשר שיהיה ניתן לאתר אותם בקלות.

חשוב להיצמד לפורמט אשר פירטנו במאמר זה, שכן מזכיר בית המשפט עלול שלא לקבל מסמכים אשר חרגו מן הפורמט. במידה שמסמך שהגשנו נדחה מן הרישום, הוא שווה ערך למסמך אשר לא הוגש בכלל, דבר אשר עלול להוביל לבעיות שיהוי, התיישנות ועיכובים בקבלת צווים דחופים במידת הצורך. לכן, חשוב מאד להקפיד על הדרישות האמורות.

סיכום והמלצות

לסיכום, לצורך הגשת חומר לבתי משפט יש לעמוד בהוראות החדשות המופיעות בתקנות סדר הדין האזרחי החדשות. הנחיות אלו כוללות הן דרישות מהותיות בנוגע למבנה של כתב התביעה והן דרישות טכניות בנוגע לאופן הגשת כתב התביעה לבית המשפט.

דרישות אלו פורטו באופן נרחב וכוללות אלמנטים שונים אשר חשוב לעמוד בהם על מנת למנוע את אי קבלת המסמכים על ידי מזכיר בית המשפט, דבר אשר עלול להוביל לפגיעה בתיק אותו אתם מעוניינים לנהל בבית המשפט ובמקצועיות שלכם כפועל יוצא.

אנו בחברת מינופים אקסטרה מבית מינופים דואר משפטי מציעים את כלל השירותים הנדרשים בהתאם לתקנות החדשות להגשת כתבי התביעה, באופן הכולל הדפסת החומר, כריכה ודיגול של כתב התביעה וכן לדגלן את כלל הנספחים בהתאם לאמור בתקנות.  ניתן למצוא שירות זה באתר מינופים אקסטרה תחת הלשונית המופיעה בקישור זה. זאת לצד שירותים נוספים כמו הגשת המסמכים הרלוונטים לבית המשפט וכדומה. ניתן לפנות אלינו גם במקרים דחופים ואנו מתאימים את עצמנו לדרישות הלקוח מבלי לפגוע במקצועיות הנדרשת של המסמך כלל.

כל הזכויות שמורות למינופים דואר משפטי